Politikat e privatësis

Politikat e privatësisë


Çfarë informacioni mbledhim?

Ne mbledhim informacion nga ju kur regjistroheni në faqen tonë, bëni një porosi, regjistroheni në Newsletter tonë ose plotësoni një formular.

Kur porositni ose regjistroheni në faqen tonë, sipas rastit, mund t'ju kërkohet të shkruani: emrin, adresën e postës elektronike ose adresën tuaj postare. Megjithatë, ju mund të vizitoni faqen tonë në mënyrë anonime.

Për çfarë e përdorim informacionin tuaj?

Çdo informacion që mbledhim nga ju mund të përdoret në një nga mënyrat e mëposhtme:

Për të personalizuar përvojën tuaj
(informacioni juaj na ndihmon t'i përgjigjemi më mirë nevojave tuaja individuale)
Për të përmirësuar faqen tonë të internetit
(ne përpiqemi vazhdimisht të përmirësojmë ofertat tona të faqes në internet bazuar në informacionin dhe komentet që marrim nga ju)
Për të përmirësuar shërbimin ndaj klientit
(informacioni juaj na ndihmon t'u përgjigjemi në mënyrë më efektive kërkesave tuaja për shërbimin ndaj klientit dhe nevojave të mbështetjes)
Për të përpunuar transaksionet
Informacioni juaj, qoftë publik apo privat, nuk do të shitet, shkëmbehet, transferohet apo i jepet ndonjë kompanie tjetër për çfarëdo arsye, pa pëlqimin tuaj, përveç për qëllimin e shprehur për të ofruar produktin ose shërbimin e blerë të kërkuar.
Për të administruar një konkurs, promovim, sondazh ose veçori të tjera të faqes
Për të dërguar email periodik
Adresa e emailit që jepni për përpunimin e porosive, mund të përdoret për t'ju dërguar informacione dhe përditësime në lidhje me porosinë tuaj, përveç marrjes së lajmeve të rastësishme të kompanisë, përditësimeve, informacioneve të lidhura me produktin ose shërbimin, etj.
Shënim: Nëse në çdo kohë dëshironi të çregjistroheni nga marrja e emaileve të ardhshme, ne përfshijmë udhëzime të detajuara për çregjistrimin në fund të çdo emaili. Si e mbrojmë informacionin tuaj?

Ne zbatojmë një sërë masash sigurie për të ruajtur sigurinë e informacionit tuaj personal kur bëni një porosi ose kur vendosni, dorëzoni ose aksesoni informacionin tuaj personal.

Ne ofrojmë përdorimin e një serveri të sigurt. Të gjitha informacionet e ndjeshme të ofruara transmetohen nëpërmjet teknologjisë Secure Socket Layer (SSL) dhe më pas kodohen në bazën e të dhënave të ofruesve të portës së pagesave vetëm për t'u aksesuar nga ata të autorizuar me të drejta të veçanta aksesi në sisteme të tilla dhe u kërkohet ta mbajnë informacionin konfidencial.A përdorim cookies ?

Po (Cookies janë skedarë të vegjël që një sajt ose ofruesi i tij i shërbimit i transferon në hard diskun e kompjuterit tuaj nëpërmjet shfletuesit tuaj të internetit (nëse e lejoni) që u mundëson sajteve ose sistemeve të ofruesve të shërbimeve të njohin shfletuesin tuaj dhe të kapin dhe mbajnë mend informacione të caktuara).

Ne përdorim cookie për të na ndihmuar të kujtojmë dhe përpunojmë artikujt në karrocën tuaj të blerjeve, të kuptojmë dhe ruajmë preferencat tuaja për vizitat e ardhshme dhe të mbajmë gjurmët e reklamave.A u zbulojmë ndonjë informacion palëve të jashtme?

Ne nuk shesim, tregtojmë ose transferojmë palëve të jashtme informacionin tuaj personal të identifikueshëm. Kjo nuk përfshin palët e treta të besuara që na ndihmojnë në funksionimin e faqes sonë të internetit, kryerjen e biznesit tonë ose shërbimin ndaj jush, për sa kohë që ato palë bien dakord ta mbajnë këtë informacion konfidencial. Ne gjithashtu mund të publikojmë informacionin tuaj kur besojmë se lirimi është i përshtatshëm për të respektuar ligjin, për të zbatuar politikat e faqes sonë ose për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë tonë ose të të tjerëve. Megjithatë, informacioni i vizitorit jo-personal i identifikueshëm mund t'u jepet palëve të tjera për marketing, reklamim ose përdorime të tjera.

Lidhje të palëve të treta
Herë pas here, sipas gjykimit tonë, ne mund të përfshijmë ose ofrojmë produkte ose shërbime të palëve të treta në faqen tonë të internetit. Këto sajte të palëve të treta kanë politika të veçanta dhe të pavarura të privatësisë. Prandaj, ne nuk kemi asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për përmbajtjen dhe aktivitetet e këtyre faqeve të lidhura. Megjithatë, ne kërkojmë të mbrojmë integritetin e faqes sonë dhe mirëpresim çdo reagim rreth këtyre sajteve.Vetëm Politika e Privatësisë në internet

Kjo politikë e privatësisë në internet zbatohet vetëm për informacionin e mbledhur përmes faqes sonë të internetit dhe jo për informacionin e mbledhur jashtë linje.


Pëlqimi juaj

Duke përdorur faqen tonë, ju pranoni politikën tonë të privatësisë.

Ndryshime në politikën tonë të privatësisë
Nëse vendosim të ndryshojmë politikën tonë të privatësisë, ne do t'i postojmë ato ndryshime në këtë faqe dhe/ose do të përditësojmë datën e modifikimit të politikës së privatësisë më poshtë.

Kjo politikë është ndryshuar për herë të fundit më 01.12.2021Përdorimi i faqes tonë të internetit (ShikoCmimin.al) nënkupton që :

Ju pranoni, konfirmoni dhe zotoheni që përdorimi juaj i faqes ShikoCmimin.al do të drejtohet sipas parimeve të mëposhtëme:

Ju nuk duhet të ndani, shfaqni, ngarkoni, modifikoni, publikoni, transmetoni, përditësoni asnjë informacion që i cili :

 1. I përket një pale tjetër ose personi dhe ju nuk keni asnjë të drejtë mbi ate.
 2. Eshte qarte dhe dukshem i demshem ,shpifes ,ngacmues, i turpshem ,ka permbajtje pornografike ose pedofilie,shkel privatesine e te tjereve,eshte etnikisht I kundershtueshem ,percmues ose racor,ka permbajtje te cilat lidhen ose inkurajojne lojrat e fatit ose mashtrime ose ne nje forme tjter kercenues.
 3. Ngacmon ose nxit ngacmimin e një personi tjetër.
 4. përfshin transmetimin e "postës së padëshiruar", "letrave zinxhir" ose postimeve masive të pakërkuara ose "spamming";
 5. Shkel ose cenon te drejtat e paleve te treta perfshire ketu :
 6. Te drejtat e pronesise intelektuale,te drejtat e privatesise(perfshire  zbulimin e emrit te nje personi te trete,adresen e emailit,numer celulari ose te drejta te tjera
 7. Perfaqeson një kopje të paligjshme ose të paautorizuar të veprës së mbrojtur nga e drejta e autorit të një personi tjetër (Te drejtat e autorit )
 8. Jep informacion udhëzues për aktivitete të paligjshme si p.sh. prodhimi ose blerja e armëve të paligjshme, cenimi i privatësisë së dikujt ose sigurimi ose krijimi i viruseve kompjuterike;
 9. Përmban video, fotografi ose imazhe të një personi tjetër 18 vjeç e lart pa pëlqimin dhe lejen e shprehur me shkrim të tij ose të ndonjë të mituri (pavarësisht nëse keni pëlqimin nga i mituri ose kujdestari i tij ose i saj ligjor).
 10. Përpiqet të fitojë akses të paautorizuar ose tejkalon qëllimin e aksesit të autorizuar 
 11. Dëmton të miturit në çfarëdo mënyre;
 12. Cenon çdo patentë, markë tregtare, të drejtën e autorit ose të drejta të tjera pronësore ose sekretet tregtare të palëve të treta ose të drejtat e publicitetit ose privatësisë ose nuk duhet të jetë mashtruese ose të përfshijë shitjen e sendeve të falsifikuara ose të vjedhura;
 13. Shkel çdo ligj për momentin në fuqi;
 14. Kërcënon unitetin, integritetin, mbrojtjen, dhe sigurine e perdorueseve
 15. Nuk duhet të jetë e rreme, e pasaktë ose mashtruese.
 16. Nuk do të ofrojë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të ofrojë, të përpiqet të ofrojë, të tregtojë ose të përpiqet të tregtojë ndonjë artikull, tregtimi i të cilit është i ndaluar ose i kufizuar në çfarëdo mënyre sipas dispozitave të çdo ligji, rregulli, rregulloreje ose udhëzimi në fuqi për momentin
 17. Nuk do të krijojë përgjegjësi për ne ose nuk do të na krijoje deme ose humbje
 18. Ju nuk duhet të hetoni, skanoni ose testoni cenueshmërinë e faqes së internetit të ShikoCmimin.al .
 19. Ju nuk mund të përdorni faqen e internetit ose ndonjë përmbajtje për ndonjë qëllim që është i paligjshëm ose i ndaluar nga këto Kushte Përdorimi, ose për të kërkuar kryerjen e ndonjë aktiviteti të paligjshëm ose aktivitet tjetër që cenon të drejtat e ShikoCmimin.al ose të tjerëve ose shërbimet e propozuara për t'u shitur nga ju. Në lidhje me këtë, ju merrni përsipër që të gjitha këto informacione të jenë të sakta në të gjitha aspektet.
 20. Ju nuk duhet të ekzagjeroni ose të theksoni atributet e artikujve ose shërbimeve të tilla në mënyrë që të mashtroni Përdoruesit e tjerë në çfarëdo mënyre.
 21. Ju nuk mund te perdorni (d.m.th. kopjoni dhe ngjisni) imazhet e produkteve që dëshironi të shisni në ShikoCmimin.al nga faqet e tjera të internetit, imazhet që do të përdoren duhet të jenë imazhe origjinale dhe jo imazhe të vjedhura ose përmbajtje të postuara në një faqe tjetër. Dhe në rast se ju shkelni këtë kusht, ju e demtoni ShikoCmimin.al dhe ju jeni pergjegjes për çdo pretendim të palës së tretë ne lidhje me informacionin.
 22. ShikoCmimin ka te drejten , por nuk ka asnjë detyrim, të monitorojë materialet e postuara në faqen e internetit ShikoCmimin.al. ShikoCmimin ka te  drejtën të heqë ose modifikojë çdo Përmbajtje që sipas gjykimit të saj shkel, ose pretendohet se shkel, çdo ligj të zbatueshëm  te Kushteve të Përdorimit. Pavarësisht nga kjo e drejtë :

Shenim : Ju mbeteni i  vetmi pergjegjes per materialet dhe permbajtjen e tyre  te cilat i postoni ne faqen tone ose dergoni ne mesazhet tuaja private duke perdorur ShikoCmimin.alE drejta e Autorit dhe Kufizime

Kjo faqe kontrollohet dhe menaxhohet nga ShikoCmimin.al me numer Nipt

Gjithë materiali në këtë sajt, duke përfshirë imazhet, shkrimet, klipet audio dhe videoklipet, mbrohen nga të drejtat e autorit, markat tregtare dhe të drejta të tjera të pronësisë intelektuale që janë në pronësi dhe kontrolluar nga ne ose nga palë të tjera që kanë licencuar materialin e tyre për ne.

 Ju nuk duhet të kopjoni, riprodhoni, ripublikoni, ngarkoni, postoni, transmetoni ose shpërndani një material të tillë në asnjë mënyrë, duke përfshirë me e-mail ose mjete të tjera elektronike dhe drejtpërdrejt ose tërthorazi dhe nuk duhet të ndihmoni asnjë person tjetër për ta bërë këtë.Rreziku i humbjes dhe demtimit

Të gjithë produktet e blerë ne ShikoCmimin.al janë bërë në përputhje me një marreveshje.

Kjo do të thotë që Rreziku i Humbjes apo Demtimit  eshte risk dhe pergjegjesi e ShikoCmimin.al deri ne momentin qe transferohet te klienti . Në rast se sendet dëmtohen pas marrjes, risku dhe pergjegjesia  bie mbi klientin.Përshkrimi i produktit dhe shërbimit

ShikoCmimin.al përpiqet të jetë sa më transparente me perdoruesit e saj por duke qene se operon me pale te treta (Shites)  te cilet jane pjesmarrese ne tregetimin e produkteve dhe sherbimeve ja lind si obligim tju sqarojme qe ShikoCmimin.al nuk garanton që përshkrimi i produktit ose shërbimit ose përmbajtja tjetër e kësaj faqeje është e saktë, e plotë, e besueshme, aktuale ose pa gabime. 

Nëse një produkt ose shërbim i ofruar në vetë ShikoCmimin nuk është siç përshkruhet, juve (klientit) i lind e drejta ta kthej produktin ose sherbimin e blere ndersa neve (ShikoCmimin.al) ose paleve te treta pergjegjese per produktin (Shitesve) ju lind detyrimi qe ta pranojne produktin e kthyer.Çmimet dhe gabimet ortografike

Nëse ShikoCmimin.al vere ose konstaton ndonjë gabim në çmim në lidhje me çmimin e nje produkti  ose informacionin dhe pershkrimin  e produktit/shërbimit,ShikoCmimin.al ka te drejten  të korrigjojë të ndryshoj te fshij ose te anulloj cdo veprim qe lidhet me ate produkt ose sherbim.Anulimi i porosisë

ShikoCmimin.al ka  të drejtën të anulojë çdo porosi pa asnjë shpjegim për ta bërë këtë, në raste ose situata  kur ShikoCmimin.al nuk është në gjendje të përmbushë kërkesat e porosisë së vendosur nga klienti ose porosia e vendosur/anuluar në këtë mënyrë nuk është në përputhje me politikën e ShikoCmimin.al ose për çfarëdo arsye. 

Megjithatë, ne SHikoCmimin.al do të sigurojmë që çdo komunikim për anulimin e një porosie të informohet brenda një kohe të përshtatshme me personin e interesuar dhe çdo rimbursim i aplikueshëm, do të bëhet në një kohë të arsyeshme.

Vini re se në rast anulimi të një porosie me (pagesë në dorëzim) ose (Blerje e thjeshtuar me nje Klik) ShikoCmimin nuk do të jetë përgjegjëse në asnjë formë kur klienti vazhdon të rimarrë porosi pas një anulimi të mëparshëm.


Ndërprerja e Shërbimit te paleve te Treta

ShikoCmimin.al rezervon cdo  të drejtë absolute për të modifikuar, ndërprerë,fshire ,anuluar  përkohësisht ose përgjithmonë, çdo pjesë të mallrave dhe shërbimeve tona me ose pa komunikime paraprake. Ju pranoni që ShikoCmimin.al në asnjë rrethanë nuk do të jetë përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për çdo modifikim ose ndërprerje të disponueshmërisë së mallrave , shërbimeve ,llogarive dhe dyqaneve në faqen e internetit.


Kufizimi i përgjegjësisë

ShikoCmimin.al asnjeher nuk do te jete pergjegjese per ndonje dem te vecant ose specifik te drejteperdrejte ose indirekt  i cili ndodhet jashte ketyre Termash dhe Kushtes.

Per cdo paqartesi ose informacion na kontaktoni ne info@shikocmimin.alKushtet dhe Politikat  për ShitësitMarrëveshja e Shërbimit Tregtar me ShikoCmimin.al

Prezantimi

Kjo platforme ShikoCmimin eshte ndertuar dhe operon mbi disa parime shume te rendesishme si Besueshmeria,Integriteti dhe per te qene transparente ne kemi hartuar kete Marreveshje qe sherben si rregullator midis paleve ndervepruese.

Bizneset (Shitesit) gezojne te drejten qe Brenda pak casteve te krijojne dyqanin e tyre te personalizuar ne ShikoCmimin.al ,te listojne produktet e tyre dhe te fillojne shitjet .Kjo u jep atyre mundesin e te pasurit nje Mikrosajt te tyren dhe shikueshmeri ne te gjithe Shqiperine.

Gjithçka që tregtarët duhet të bëjnë për të shijuar të gjitha këto përfitime është të shqyrtojnë dhe pranojnë termat dhe kushtet e Marrëveshjes së Shërbimit ShikoCmimin më poshtë. ShikoCmimin.alrezervon të drejtën të ndryshojë këto Kushte dhe Kushte në çdo moment pa paralajmërim, duke përditësuar përmbajtjen në faqen e internetit të .


Lidhja e Merreveshjes

Duke u bazuar mbi kete marrveshje ShikoCmimin.al dhe Shitesit  bien dakort si me poshte :

 

 

 Sherbimet dhe ofrimi i Sherbimeve

ShikoCmimin.al do të përdorë kujdes të arsyeshëm në ofrimin e Shërbimeve që i ofrohen Shitësit, të cilat përfshijnë sa vijon:

 

 • - Dyqan online te personalizuar (Mikrosajt)
 •  - Akses në Panelin e Adminit te Shitesit.
 •  - Akses në partnerët e logjistikës;
 •  - Sigurimi i analitikës;
 •  - Suport  (e hënë - e premte; 08:00 - 18:00)
 •  - E-marketing, dhe shërbime të tjera të marketingut sipas disponueshmërisë dhe të përshtatshme.

 

ShikoCmimin sipas gjykimit të saj mund të shtojë ose heqë Shërbimet nga lista e mësipërme herë pas here dhe disa nga shërbimet e reja mund të tërheqin tarifa të veçanta, në të cilin rast Shitësi do të informohet përpara ofrimit të shërbimeve të përmendura.


 ShikoCmimin rezervon të drejtën të ndryshojë ose të ndryshojë Shërbimet e ofruara, natyrën e Shërbimeve dhe çdo tarifë sipas gjykimit të saj.


 Shitësi pranon të përdorë kujdes të arsyeshëm për t'i ofruar ShikoCmimin  produkte origjinale, informacione të përditësuara mbi sasinë e produktit dhe informacion të saktë të produktit.

 

 Kompensimi dhe Pagesat

Për të gjitha Shërbimet e ofruara nga ShikOCmimin sipas kësaj Marrëveshjeje, Shitësi do të kompensojë ShikoCmimin, me komisione ose pagesa të tjera sipas nevojës, në përputhje me kushtet e 'Strukturës së Komisionit', e cila do t'u komunikohet të gjithë shitësve; ose të rënë dakord paraprakisht midis të dyja palëve, ose të detajuara diku tjetër në faqen e internetit .

 

Çdo tregtar do të ketë një bilanc per mbajtjen e kontabilitetit  per njesine e tij midis tij edhe ShikoCmimin.ShikoCmimin do të ketë të drejtën të zbresë komisionet për të gjitha "porositë e vetëpërmbushura" drejtpërdrejt nga llogaria e tij.

ShikoCmimin do të rishikojë herë pas here strukturën e komisionit të kategorisë dhe do të njoftojë Shitësin për çdo ndryshim duke komunikuar drejtpërdrejt me shitësit, ose duke e publikuar të njëjtën në portalin Panelin e Shitesit , ose në faqen e internetit të ShikoCmimin jo më pak se pesembedhjete(15) ditë përpara çdo ndryshimi në bëhet norma e komisionit ose struktura e tarifimit.

 ShikoCmimin do të konsiderohet si një kontraktues i pavarur. ShikoCmimin do të jetë plotësisht përgjegjëse për pagesën e tatimit mbi të ardhurat e veta për të gjitha kompensimet e fituarar këtë Marrëveshje. Shitësi nuk do të mbajë në burim ose do të paguajë asnjë taksë mbi të ardhurat, tatimin e sigurimeve shoqërore ose ndonjë taksë tjetër mbi pagën në emër të ShikoCmimin. ShikoCmimin gjithashtu nuk është përgjegjëse për dërgimin ose pagesën e TVSH-së (Taksave mbi Vlerën e Shtuar) në emër të Shitësit.

 

 Marrëveshja e plotë

Kjo Marrëveshje përmban të gjithë marrëveshjen midis Palëve në lidhje me çështjen e kësaj dhe zëvendëson çdo marrëveshje ose mirëkuptim të mëparshëm, të shkruar ose te folur, ndërmjet palëve në lidhje me çështjen e kësaj marrëveshjeje. ShikoCmimin rezervon të drejtën të ndryshojë këto terma dhe kushte në çdo moment pa paralajmërim, duke përditësuar përmbajtjen në faqen e internetit të ShikoCmimin.

 

 Kufizimi i Përgjegjësisë

A) Tregetari zotohet dhe pranone te permbushe politikat e zbatueshme ne lidhje me Kthimet dhe Nderrimin e produktit.

B) Tregtari pranon të dëmshpërblejë, mbrojë dhe mbajë ShikoCmimin të padëmshme kundër dhe nga çdo pretendim i palës së tretë (përfshirë kostot e arsyeshme ligjore ose arbitrazhi) që rrjedhin nga veprimtaria.

 

 

Afati & Përfundimi dhe Kufizime

 1. Secila palë do të ketë të drejtën të ndërpresë këtë Marrëveshje për shkak të menjëhershëm dhe pa paralajmërim në rast të shkeljes së detyrimit sipas kësaj Marrëveshjeje nga Pala tjetër.
 2.  
 3. ShikOCmimin  ka të drejtë të dëbojë Shitësin nga  SHikoCmimin.al nëse kryhet ndonjë ose një kombinim i shkeljeve të mëposhtme:
 4. Nuk arrin te permbushe standartet dhe afatet e dorezimit.
 5. Ofron produkte false, inferiore ose nën standarde që janë shitur si origjinale;
 6. Ofron produkte të përdorura, të rinovuara ose të dëmtuara që janë shitur si të reja ose të papërdorura;
 7. Liston dhe shet produkte që nuk janë autorizuar për shitje nga organi rregullator përkatës 
 8. Angazhohet në çdo aktivitet që do të konsiderohej i paligjshëm sipas ligjit shqipetar, ose përfshihet në ndonjë aktivitet që mund të konsiderohet si mashtrues ose mashtrim;
 9. Angazhohet në çdo aktivitet që sjell disreputacion ShikoCmimin, ose ndonjë prej partnerëve të saj ose shitësve të tjerë të qendrave tregtare.
 10. ShikoCmimin rezervon të drejtën të ndryshojë këto rregulla  në çdo kohë dhe në rast të ndonjë ndryshimi ShikoCmimin  do të informojë Shitësin duke e publikuar të njëjtën gjë në faqen e internetit ShikoCmimin.al


 

Marrëveshja e plotë

ShikoCmimin rezervon të drejtën të ndryshojë këto terma dhe kushte në çdo moment pa paralajmërim, duke përditësuar përmbajtjen në faqen e internetit .

 

Sigurimi dhe Risku

Shitësit do të jenë përgjegjës për sigurimin në lidhje me mallrat që u dërgohen klientëve.

 

Marka tregtare e autorit dhe shkeljes

ShikoCmimin respekton të gjitha të drejtat e autorit dhe markat tregtare të të tjerëve. Si Shitës në faqen tonë të internetit, ju duhet të respektoni këto të drejta. ShikoCmimin.al do të mbyllë ose pezullojë menjëherë një shitës që cenon markën tregtare ose të drejtën e autorit të tjetrit.

 

Kontraktorë të pavarur

Palët hyjnë në këtë Marrëveshje si kontraktorë të pavarur dhe kjo Marrëveshje nuk do të interpretohet për të krijuar një partneritet, sipërmarrje të përbashkët ose marrëdhënie pune midis tyre. Asnjëra palë nuk do të përfaqësojë veten si punonjës të tjetrës ose të hyjë në ndonjë marrëveshje ose angazhim ose deklaratë ligjërisht të detyrueshme në emër të tjetrës ose në emër të tjetrës.

 

Kufizimet dhe ndalimet

Të gjitha përshkrimet e produkteve duhet të jenë të vërteta, të sakta dhe jo mashtruese.

Produktet e shitura nga Shitësit nuk duhet të merren me mashtrim ose të përfshijnë shitjen e sendeve të falsifikuara ose të vjedhura.

Produktet/përshkrimi i produkteve nuk duhet të jetë shpifës, tregtues shpifës, kërcënues ose ngacmues në mënyrë të paligjshme, ose mbrojtja, promovimi ose ofrimi i ndihmës që përfshin dhunë, rrezik të konsiderueshëm vdekjeje ose lëndimi ose aktivitete të tjera të paligjshme.

Nuk lejohet shfaqja e imazheve që përmbajnë pornografi.

Ju nuk duhet të jepni me nënqira llogarinë tuaj ose t'i jepni një akses tjetër në llogarinë tuaj ose ta jepni me nënqira Dyqanin tuaj palëve të treta;

Ofron produkte false, inferiore ose nën standarde që janë shitur si origjinale.

Ofron produkte të përdorura, të rinovuara ose të dëmtuara që janë shitur si të reja ose të papërdorura.

Liston dhe shet produkte që nuk janë autorizuar për shitje nga organi rregullator përkatës 

Angazhohet në çdo aktivitet që do të konsiderohej i paligjshëm sipas ligjit shqipetar, ose përfshihet në ndonjë aktivitet që mund të konsiderohet si mashtrues ose mashtrim;

Angazhohet në çdo aktivitet që sjell disreputacion ShikoCmimin, ose ndonjë prej partnerëve të saj ose shitësve të tjerë të qendrave tregtare.