Kthimet dhe Ndërrimet

Politikat e Kthimit dhe Nderrimit :Hapat e nevojshem që duhen ndjekur per kthimin ose nderrimin e nje produkti :


Kthimi i produkteve ne ShikoCmimin.al


Ju mund të kërkoni një kthim brenda 15 ditëve për të gjithë artikujt e pranueshëm nëse:

Ju merrni një artikull të gabuar, të dëmtuar, me defekt, produkt i cili nuk eshte si ne pershkrim,nuk funksionon si duhet ,eshte i paplote i mungojne pjese , eshte shitur per te ri duke qene i perdorur ose eshte shitur per origjinal duke mos qene i tille duke rene ndesh me detajet ne faqen e pershkrimit te produktit.

Ju mund te ndryshoni mendje, me përjashtim të të brendshmeve, lodrave për të rritur, sendeve ushqimore, parfumeve, kozmetikës, zgjatjes së flokëve dhe bizhuterive.

Vini re se për produktet te cilat  ndryshoni  mendje, kthimi duhet të autorizohet nga shitësi dhe transporti duhet te paguhet nga bleresi.

Kur ktheni një artikull, sigurohuni që të gjitha faturat, etiketat dhe aksesorët të mbeten të paprekura dhe se artikulli duhet te jete  në paketimin e tij origjinal. Nëse keni blere nje pajise elektronike dhe keni  krijuar një fjalëkalim në pajisjen që dëshironi të ktheni, ju lutemi sigurohuni që ai të hiqet, përndryshe, kthimi juaj do të jetë i pavlefshëm.

Për të kthyer artikujt, klientët duhet të dorëzojnë faturen e blerjes se produktit dhe të plotësojnë formularin e kërkesës për kthim.

Shenim : Produktet te cilat pretendohet se nuk funksionojn si duhet ose nuk kryejn funksionet e pershkruara nese pas testimit vertetohet qe ata jane ne rregull ,funksionojn si duhet dhe i kryejne te gjitha funksionet kerkesa per kthim mund te refuzohet dhe te ridergohet perseri produkti.

Pyetje te shpeshta (FAQs) :


Si mund  të kerkoj te  kthej një produkt të blerë ?

Ju mund te ktheni nje produkt nepermjet llogarise tuaj Login>Profili>Porosite>Produkti mund te na dergoni email ne suport@shikocmimin.al ,te na telefononi ne numrin 0676047860 ose te na kontaktoni ne rrjetet sociale.


Si do ta kthej produktin ?

Ne momentin qe kerkesa jua eshte pranuar dhe perbush kriteret per kthim (Pasi ju keni derguar informacion ne lidhje me problemin duke perfshire ketu foto ose video ) kthimi do te behet ne adresen e meposhteme :

ShikoCmimin.al,Rruga Nacionale  Aulona Km2 ,Zhupan ,cel 0676047860


A eshte e mundur qe kerkesa ime te mos pranohet ?

Po , eshte e mundur .Kthimet mund te pranohen vetem per produktet qe permbushin kushtet per kthim.


A mund ta kthej nje produkt pasi ka kaluar afati i kthimit ?

Na vjen keq por ju nuk mund ta ktheni nje produkt pas 15 dites nga data e pranimit te porosise por vetem ne rastet kur produkti paraqet nje problem ose defekt dhe eshte i mbuluar nga periudha e garancise ateher ju lutemi na kontaktoni.


A mund te kthej nje produkt jasht periudhes se Garancise ?

Na vjen keq por jo .Ju nuk mund te ktheni nje produkt te cilit i ka kaluar afati i garancise.


Per sa kohe mund te kthej nje produkt ?

Ju mund te ktheni nje produkt brenda 15 diteve nga momenti i pranimit te prosise vetem nese :

  • Ju merrni nje produkt te derguar gabim,jo sic eshte pershkruar,te demtuar,me defekt ose set jo te plote
  • Ju ndryshoni mendje por ne perjashtim te kategorive te shkruara me siper

Shenim ne lidhje me ndryshimin e mendjes , ne kete rast kthimi duhet te autorizohet nga Shitesi dhe kostot e transportin mbulohen nga Bleresi.


Kam derguar nje kerkes per kthim por nuk kam marre pergjigje per me shume se 48 ore ,cfare me duhet te bej ?

Ju lutemi na Kontaktoni


A me duhet ti kthej produktet dhurate ?

Sigurisht,produktet e blera se bashku me nje produkt dhurate duhet te kthehen


Pse me eshte derguar perseri produkti ne vend qe te me behej rimbursimi ?

Mund t'ju dergohet perseri i njejti produkt ne rastet kur pasi eshte bere verifikimi dhe testimi i produktit dhe pretendimi ne lidhje me kerkesen nuk qendron (Psh ju keni blere nje celular dhe pretendoni se ai nuk karikohet ose nuk funsionon si duhet por pasi eshte bere testimi dhe pajisja juaj funksionon ne menyren e duhur )

Produktet dhe kategorite qe nuk lejohen te kthehen :

  • Produkten ne kategorite Bukuria , Shendeti dhe Kujdesi Personal
  • Produktet perfshire kategorine e Librave
  • Produktet te cilat perfshine Veshje Intime,Veshembathje,Corape dhe produkte te tjera Delikate
  • Produktet te cilat demtohen gjate hapjes si psh Gota etj.

Kriteret që duhet të përmbush një kërkes për kthim ose shkëmbim :

Kriteret qe duhen permbushur per kthimin e produktit