Warner Home Video

Warner Home Video ShikoCmimin

Warner Home Video :

Warner Home Video është divizioni i shpërndarjes së videove në shtëpi i Warner Bros. Home Entertainment Group, vetë pjesë e Time Warner. Ajo u themelua në 1978 si WCI Home Video (për Warner Communications, Inc.). Kompania filloi në Shtetet e Bashkuara me njëzet filma në videokaseta Betamax dhe VHS në fund të vitit 1979. Kompania më vonë zgjeroi linjën e saj për të përfshirë tituj shtesë përgjatë viteve 1979 dhe 1980.

Nuk ka asnjë produkt në këtë seksion