Roadrunner Records

Roadrunner Records :

Roadrunner Records është një kompani diskografike amerikane që përqendrohet kryesisht në grupet e metalit të rëndë. Është një degë e Warner Music Group. Ai është i bazuar në Nju Jork.

Nuk ka asnjë produkt në këtë seksion