Razer

Razer Albania ShikoCmimin

Razer :

Razer është një kompani e specializuar në produktet e tregtuara posaçërisht për lojtarët. Marka Razer aktualisht po tregtohet nën Razer USA Ltd. Slogani kryesor i Razer është 'FOR GAMERS, BY GAMERS'.

Nuk ka asnjë produkt në këtë seksion