Quartet Manufacturing

Quartet Manufacturing Albania ShikoCmimin

Quartet Manufacturing :

Quartet Manufacturing u themelua në vitin 1954 dhe shpejt u bë ofruesi më i madh i produkteve të tabelave të bardha, buletineve dhe tabelave. Në vitin 1985 Quartet® prezantoi tabelën e tyre të parë të kopjeve elektronike dhe vazhdoi të rritet duke ofruar produkte inovative me cilësi të lartë dhe duke zgjeruar zgjedhjet e tij me fshirje të thatë dhe tabela të bardha për biznes dhe arsim. Kuarteti u bashkua me ACCO Brands në 2005 dhe përpiqet të ndihmojë tani konsumatorët në të gjitha industritë të kenë sukses në jetën e tyre profesionale.

Nuk ka asnjë produkt në këtë seksion