Eletronic Arts EA

Eletronic Arts EA Albania ShikoCmimin

Eletronic Arts EA  :

EA Games—Shtëpia e numrit më të madh të ekipeve të studios dhe zhvillimit, kjo etiketë është përgjegjëse për lojërat aksionare, lojërat me role, garat dhe lojërat luftarake, të tregtuara nën markën EA. Përveç lojërave tradicionale me mallra të paketuara, EA Games zhvillon gjithashtu lojëra me role në internet me shumë lojtarë. Udhëhequr nga Patrick Söderlund.

Nuk ka asnjë produkt në këtë seksion